Kategorie

Producenci

Regulamin sklepu

 

Postanowienia ogólne


1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.hurtowniasportowa.gniezno.pl i www.tropsportgniezno.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży sportowej, sprzętu sportowego oraz sprzętu turystycznego. Właścicielem sklepu jest Artur Hoffmann właściciel Firmy Handlowo-Usługowej PIAST Hoffmann s.j. Hurtownia Sportowa TROPSPORT ul. Orzeszkowej 41E, 62-200 Gniezno, tel. 61 428-25-48.
Nr REGON 630784896, NIP PL 7841615086, KRS 0000092302. Organem rejestrującym jest Sąd Rejonowy w Poznaniu.
Adres do korespondencji: Firma Handlowo-Usługowa PIAST Hoffmann s.j. Hurtownia Sportowa TROPSPORT ul. Orzeszkowej 41E, 62-200 Gniezno
Adres do zwrotu towaru:  Firma Handlowo-Usługowa PIAST Hoffmann s.j. Hurtownia Sportowa TROPSPORT ul. Orzeszkowej 41E, 62-200 Gniezno
Konto bankowe Sprzedawcy:
 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: 26 2340 0009 7230 2420 0000 0049

2. Sklep internetowy hurtowniasportowa.gniezno.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.hurtowniasportowa.gniezno.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego hurtowniasportowa.gniezno.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym hurtowniasportowa.gniezno.pl, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji

4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym hurtowniasportowa.gniezno.pl są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

5.Wszystkie ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym hurtowniasportowa.gniezno.pl są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust.  1 kodeksu cywilnego.

Definicje stosowane w Regulaminie:

Sklep Internetowy - sklep działający pod adresem www.hurtowniasportowa.gniezno.pl, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
Kurier - zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z Magazynu na adres podany przez Kupującego. Kupujący może dokonać wyboru Kuriera spośród przedsiębiorców współpracujących ze Sklepem Internetowym.
Magazyn - miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Kupujących.

I. Przyjmowanie zamówień

1.     Kupujący może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.hurtowniasportowa.gniezno.pl.

2.     Kupujący składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.

3.     W zamówieniu Kupujący wskazuje:

o    zamawiane towary

o    sposób dostawy i sposób płatności.

o    adres dostawy, opcjonalnie: adres na jaki ma zostać wystawiona faktura

4.     Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie, do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania).

II. Realizacja zamówienia

1.     Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

2.     Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.

3.     Konsument otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia wraz z ustaleniem formy i kosztów dostawy.

4.     Zamówienie składające się z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar.

5.     W przypadku płatności przelewem, powyższy termin realizacji zamówienia wydłużony zostaje o czas realizacji przelewu.

6.     W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia.

7.     Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.

8.     Jeśli w Magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Kupującego i zamówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym (wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego lub telefonicznie), z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

III. Dostępność towarów

1.     Obecność towaru na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2.     Na stronach produktowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się informacja o dostępności tych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.

3.     Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.

IV. Formy płatności

1.     Zapłaty za towar można dokonać przelewem - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

2.     Zapłaty za towar można również dokonać osobiście (gotówką), w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Kuriera w opcji opłaty za pobraniem (dodatkowa opłata w wysokości 4 złotych) lub dokonania odbioru osobistego. W takim wypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po sfinalizowaniu przez Kupującego procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.

3.     W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia o bardzo dużej wartości lub zamówienia towarów dostępnych wyłącznie na zamówienie (niedostępnych w Magazynie), Sklep Internetowy zastrzega prawo żądania dokonania przedpłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Wysokość przedpłaty ustalana jest indywidualnie.

V. Dowód zakupu

1.     Sklep Internetowy wystawia dokument sprzedaży (dowód zakupu), którym jest paragon lub faktura VAT zgodnie z wyborem przy składaniu zamówienia.

2.     W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć w okienku wybór faktury i wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia.

3.     W przypadku chęci otrzymania faktury proforma niezbędny jest kontakt telefoniczny lub e-mail ze Sklepem Internetowym oraz przekazanie informacji o numerze zamówienia oraz faksu lub adresu e-mail, na który faktura proforma powinna zostać przesłana.

VI. Ceny

1.     Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanych towarach podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i ewentualnych opłat celnych i innych podobnych opłat.

2.     Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

3.     Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

4.     Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

5.     Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

6.     Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

VII. Status Hurtownika

1.     Klienci Specjalni (szkoły, instytucje, kluby i sklepy sportowe) mogą uzyskać status Hurtownika, czyli klienta mogącego zakupić towar w cenach hurtowych lub z dodatkowym rabatem.

2.     Warunkiem uzyskania takiego statusu jest przesłanie dokumentów rejestracyjnych, brak przeterminowanych płatności.

3.     Po zgłoszeniu w systemie Sklepu Internetowego chęci uzyskania statusu Hurtownika wniosek zostaje rozpatrzony przez administratora Sklepu i w przypadku jego akceptacji po zalogowaniu klient hurtowy będzie przyporządkowany do odpowiedniego statusu.

VII. Koszt dostawy

1.     Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności. W przypadku towarów przekraczających granice wysyłkowe, koszty dostaw ustalane są indywidualnie.

2.     Opłata za dostawę niektórych przesyłek wielkogabarytowych składających się z wielu paczek tego samego towaru, może ulec zmianie niezależnie od kosztu wyliczonego automatycznie przez system. Kupujący zostanie w takim wypadku niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.

3.     Koszty dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

VIII. Odbiór przesyłek

1.     W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).

2.     Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Kupującego wyłącznie gdy waga przesyłki nie przekracza 30 kg. W przypadku towarów o większej wadze przesyłka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku.

3.     Zamówienie może zostać odebrane osobiście przez Kupującego w Magazynie znajdującym się w Gnieźnie przy ulicy E. Orzeszkowej 41E. Warunkiem dokonania odbioru osobistego jest wcześniejsze umówienie się z pracownikiem Sklepu Internetowego odnośnie terminu dokonania takiego odbioru.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1.     Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia i zwrócić zamówiony towar. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi  poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Forma zwrotu płatności zostanie ustalona pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.

2.     Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.     Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

4.     Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

5.     Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.     Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

 

X. Gwarancja

1.     Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.

2.     W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

3.     Towary oferowane w sklepie internetowym hurtowniasportowa.gniezno.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dokument zakupu dostarczony wraz z towarem.

4.     Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą Sklepu Internetowego. W przypadku reklamacji Kupujący odsyła paczkę na adres sklepu internetowego hurtowniasportowa.gniezno.pl.

5.     Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości, określone są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.

6.     Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.

7.     Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.  Sprzedający zwraca koszt wysyłki do kwoty 16 zł, a jeśli waga paczki przekracza 30kg kwota zwrotu rozpatrywana jest indywidualnie i w takich przypadkach, przed odesłaniem towaru, prosimy o kontakt z działem reklamacji.

XI. Niezgodność towaru z umową

1.     Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia zakupu towaru o ile w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 kc.).

2.     Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3.     W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

4.     Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.

XII. Postanowienia końcowe

1.     Wszystkie ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust.  1 kodeksu cywilnego.

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. z 2014 r., poz. 827),

3.     Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

4.     Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

5.     Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

6.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.hurtowniasportowa.gniezno.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.