Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że dzień 25 maja 2018 roku jest terminem wdrożenia wymagań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonując obowiązek opisany w art. 13 RODO, przesyłamy informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której adresatem są Klienci naszej firmy, będący osobami fizycznymi.
1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa PIAST Hoffmann sp. jawna z siedzibą w Gnieźnie, ul.Orzeszkowej 41E.
Z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@hurtowniasportowa.gniezno.pl
2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Państwa dane osobowe ?
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
·         zawarcia i realizacji umowy kupna/sprzedaży, ( podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit b RODO ) - „wykonanie umowy”,
·         wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania
i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust 1 litera c RODO),
·         dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ( podstawa prawna- art. 6 ust.1 f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”,
·         wysyłania informacji handlowych i marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu ( podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit a RODO )
3. Jak długo będziemy wykorzystywać dane?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
·         czas trwania umowy,
·         czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
·         czas po którym przedawnia się roszczenia wynikające z umowy,
·         czas do momentu wycofania zgody.
4. Jakie mają Państwo Prawa?
Informujemy, iż respektujemy pełnię praw, które przysługują Państwu z uwagi na ogólne rozporządzenie o ochronie danych na które zaliczają się:
·         prawo dostępu do danych osobowych,
·         prawo sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
·         prawo przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO,
·         prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów. Zgoda może być cofnięta w każdym czasię, np. poprzez wysłanie emaila na adres kontaktowy sklepu (sklep@hurtowniasportowa.gniezno.pl).
5. Komu przekazujemy Państwa dane ?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazywać:
·         podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
·         usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak świadczące usługi księgowe, pocztowe, kurierskie, IT oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
·         dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy oraz zarządzanie organizacją Administratora
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

6. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

7. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

8. Operator serwisu (Firma Handlowo-Usługowa PIAST Hoffmann s.j. Hurtownia Sportowa TROPSPORT) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

9. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

10. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
11. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
12. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
13. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.